jak chronić własność intelektualną w internecie

Co to jest własność intelektualna w internecie? Jak ja chronić? Co grozi za jej naruszenie?

Realia dzisiejszej rzeczywistości umożliwiają niekontrolowane korzystanie z dóbr intelektualnych. Nieograniczony dostęp do zasobów wiedzy i informacji w sieci skłania często do braku poszanowania własności. Czym jest własność intelektualna w internecie, jak ją chronić i kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w sieci?

Własność intelektualna w sieci – czym jest?

Pod pojęciem własności intelektualnej należy rozumieć wszystkie dobra, które stanowią wytwór procesu intelektualnego, ludzkiej wyobraźni i umysłu, jednocześnie chronione obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie dzieła literackie, filmowe, fotograficzne, plastyczne, czy muzyczne, znaki towarowe udostępniane w przestrzeni wirtualnej objęte są prawnym nadzorem.

Ustawodawstwo, prawne regulacje muszą nadążać za ogromnym wyzwaniem jakim jest dynamiczny rozwój technologii cyfrowych i komunikacji elektronicznej. Wiele osób wciąż tkwi w przekonaniu, że jeśli coś jest ogólnodostępne, to jest darmowe i można z tego korzystać w dowolny sposób. Brak podstawowej wiedzy, elementarnych reguł często prowadzi do naruszenia własności intelektualnej w internecie, łamania praw autorskich w sieci.

Plagiat często jest też wynikiem braku podpisu autora pod utworem, braku cyfrowego znaku wodnego pod plikiem graficznym lub dźwiękowym.

Jak chronić własność intelektualną w internecie?

Naruszeń dotyczących własności intelektualnej w wirtualnej przestrzeni dopuszczają się nie tylko osoby prywatne, to często niezamierzony efekt błędnych działań wiodących na rynku firm i marek. Chcąc skutecznie chronić twórczość w sieci warto skorzystać z porady osoby, która dysponuje stosowną wiedzą z zakresu prawnych uregulowań w tym przedmiocie. W ochronie własności intelektualnej pomoże prawnik, który dobierze katalog właściwych środków odpowiednich do konkretnej sytuacji.

Pierwszym krokiem, w sytuacji naruszenia własności intelektualnej w internecie, jest wezwanie sprawcy do zaprzestania łamania praw autorskich. Twórca, którego prawa zostały złamane, może domagać się usunięcia skutków naruszenia, może być to np. żądanie usunięcia treści, które naruszają prawa autorskie.

Kolejnym rozwiązaniem jest roszczenie o zaniechanie naruszeń, które polega na żądaniu zaniechania rozpowszechniania treści naruszających prawa autorskie. Autor dzieła, które zostało bezprawnie rozpowszechnione w przestrzeni wirtualnej, może wystąpić też z roszczeniem o zapłatę sumy, która należałaby mu się z tytułu udzielenia zgody na korzystanie z utworu. Warto wiedzieć, że prawo w Polsce umożliwia kumulowanie powyższych roszczeń.

Co grozi za naruszenie własności intelektualnej w sieci?

W uzależnieniu od rodzaju przestępstwa dotyczącego naruszenia własności intelektualnej w internecie prawo dopuszcza sankcje w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca czynu rozpowszechnia dzieło celem korzyści majątkowej musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do lat trzech.

0 thoughts on “Co to jest własność intelektualna w internecie? Jak ja chronić? Co grozi za jej naruszenie?

  • Dzisiaj jakoś tak mam wrażenie, że ludziom się wydaje, że to, co w sieci to niczyje. A tu zonk! Trzeba pilnować swojego. Znaki wodne to podstawa. A treści? No niestety może być z tym ciężko… Trzeba być czujnym.

  • Jak dla mnie temat własności intelektualnej jest traktowany bardzo po macoszemu w Polsce, nie wyciąga się z naruszeń konsekwencji, dopóki nie są one jakoś bardzo spektakularne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>